People

Picture for jian.1

Xiaobin Jian
Associate Professor
jian.1@osu.edu

Picture for walker.17

Galal Walker
Professor
614 292-4243
walker.17@osu.edu

Picture for wang.551

Jianqi Wang
Associate Professor
614-292-5871
wang.551@osu.edu
  • Language Pedagogy and...
  • Public opinion & Media...